Hoşgeldiniz...Sitemizde Toplam 43 Ana Başlık altında, 3220 yazı ve 2921 yorum bulunmaktadır.

Etiket Arşivi: Sultan

Kas 06 2015

ECDADIMIZIN ADALETİ

İstanbul’un fethinden sonra, Osmanlı askerleri, Bizans hapishanelerini kontrol ettiler. En ücra bir mahzende üç papaz buldular. Alıp Fatih Sultan Mehmed Han’a götürdüler. Sultan, onlara hapsedilmelerinin sebebini sordu. Papazlar, “Biz, Bizans’ın en ileri gelen papazları idik. İmparatorun zulüm ve işkencelerinden, yaptığı rezalet ve sefahetten dolayı kendisini ikaz edip, sonunun yakın olduğunu söyledik. O da, bize kızdı …

Devamını oku »

Eki 28 2015

FATİHİN MISIR AZİZİ ESBAL ŞAHA GÖNDERDİĞİ FETİHNAME

FATİHİN MISIR AZİZİ ESBAL ŞAHA GÖNDERDİĞİ FETİHNAME Bismillahirrahmanirrahim Allah’a (c.c) hamd olsun, seçtiği kullarına selâm olsun. Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve tealaya salat olsun. (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed) Osmanlı Padişahı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han bin Murad Han’ım. Allah yolunda cihad yapmak “Ayıplayanların ayıplamasından korkmamak (Maide Suresi 54. ayet) şanlı ecdadımızın güzel adetlerinden …

Devamını oku »

Eyl 19 2015

FATİH’İN KUDÜSTEKİ KUTSAL MEKANLAR İÇİN FERMANI

FATİH’İN KUDÜSTEKİ KUTSAL MEKANLAR İÇİN FERMANI Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin Hatt-ı Hümayunları ile Sadaka ve İhsan Buyurdukları Emr-i Alişandır 1) Mucebince amel oluna; her kim hatt-ı hümayun-ı sa’adet-makrunu fesh ederse, Allah’ın la’netine uğrasun. 2) Sebeb-i tahrir-i tevkî`-i refî`-i hümâyûn, vâcib’üt-tastîr-i yarliğ-i belîğ-i hümâyûn –Nassarahullahu Te`âlâ ilâ-i yub`asûn- oldur ki; 3) Bi iznillahi Te’âlâ Hazret-i …

Devamını oku »

Haz 26 2015

FATİH’İN İSTEMEM ŞİİRİ

Sen kokmayan gülü neyleyim, Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim, Neyleyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar, Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin, Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş …

Devamını oku »

Şub 28 2015

Kanuni Zamanında Karaman’da ki Mahalleler

Kanuni-Sultan-Süleyman

Kanuni zamanında Karaman’da bulunan mahallelerden hala günümüze kadar değişmeden gelenler var.Mahalleler aşağıdadır. Faruk Dahhak Hatip Sekizçeşme (Sekiçeşme) Şeyhler Külhan Ömer Hoca Ali Şahne (Alişahane) Eski Buğday pazarı Hacı Celal Kadı Dükkanı Köçek Dede (Koçak Dede) İydemud Abbas Ahi Osman Çeltek Tapukeme(Tapucak) Mansur Dede İbrıklu Sarı Kirişçi Baba Hoca Mahmud Ulu Zaviye Hisariçi Emeksevan(Emekseven) Şam Pazarı …

Devamını oku »

Ara 29 2014

FATİH SULTAN MEHMET HAN’DAN BİR GAZEL

fatih

” İmtisal-i Cahidü fi’llah olubdur niyyetüm Din-i İslam’un Mücerred Gayretidür Gayretüm Fazl-ı Hakk u Himmet-i Cünd-i Ricaullah İle Ehl-i Küfri Serteser Kahreylemekdür Niyyetüm Enbiya Vü Evliyaya İstinadum Var Benüm Lütf-i Hakk’dandur Heman Ümmid-i Feth ü Nusretüm Nefs ü Mal İle N’ola Kılsam Cihanda İctihad Hamdülillah Var Gazaya Sadhezaran Rağbetüm Ey Muhammed Mücizat-ı Ahmed-i Muhtar İle …

Devamını oku »

Kas 16 2014

MESİR MACUNU HAKKINDA BİLGİLER

c7839-unesco_mesir_macununu_koruma_altina_aldi_h14113

MESİR MACUNUNUN TARİHİ Mesir Macunu; Mutasavvıf Hekim Merkez Efendi tarafından bulunmuştur. Merkez Efendi -asıl adı Muslihiddin Efendi- 15 yüzyılın ikinci yarısında, 1460 yılında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu köyünde doğmuştur. Ailesinin Selçuklu Germiyanoğulları’nın bir koluna bağlı olduğu tahmin ediliyor. Öğrenimi için babasının yakın dostu olan zamanın ünlü bilginlerinden Hızır Ahmet Paşa’nın yanına Bursa’ya gitmiştir. Daha …

Devamını oku »

Eki 15 2014

Sultan Murad ve Habib Baba

Habib Baba uzun bir kervan yolculuğunun yorgunluğunu atmak için hamama gider. Fakat hamamcı Habib babayı içeri sokmak istemez. “Bugün” der, “Sultan Murad’ın vezirleri hamamı kapattılar, dışarıdan müşteri alamıyoruz.” Habib baba: “Ne olursun” der, “kimseye varlığımı belli etmem, aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum.” der. Hamamcı ehl-i insaftır, dayanamaz, kabul eder hamamın …

Devamını oku »

Eyl 04 2014

HALİFELİK OSMANLIYA GEÇTİ

yavuz-sultan-selim-han

Halifelik yani Dünyadaki bütün Sunni Müslümanların ruhani reisliği makamı, 766 tarihinden, beri Abbasi Hanedanlığında idi. Hz. Peygamber’im amcalarından Abbas’tan indiği için “Abbâsi” denen bu hanedan 1258′e kadar Bağdat da, bu tarihten sonrada Kahire’de devam etmiştir. Fakat şöyle bir fark vardır ki; Kahire deki Abbasi Halifeleri İstanbul Patriklerine benzetilebilir. Papa’ya benzemezler, çünkü bir devletleri yoktu. Patrik …

Devamını oku »

Ağu 05 2014

İMAM-I GAZALİNİN SULTAN SENCERE NASİHATİ

İmam-ı Gazali hazretleri, Selçuklu sultanı Sultan Sencer’in padişahlığı sırasında onunla görüşmüş, ona mektup yazmış ve bizzat nasihatte bulunmuştur. Sultan Sencer; Ehl-i sünnet itikadında, dinine bağlı ve bid’atleri reddeden bir padişah idi. 60 sene kadar tahtta kalmış olup, ilme ve ulemaya karşı çok hürmet eder, kendisi de ilimle meşgul olurdu. O zamanın en meşhur âlimi olan …

Devamını oku »

Toplam 6 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
Kişisel web sitesi Kişisel web sitesi
daha