Sıra Dışı Sokak Sanatı (7 Fotograf)

Bu sokak sanatına bakıldığında, duvarda sıradan bir desen gibi görünebilir.Daha yakından baktığınızda, düşündüğünüz gibi olmadığını anlayacaksınız. Bu ustanın sıra dışı ve ilginç eseri nasıl yaptığına konunun devaminda bakın…

1

street_art_01 Sıra Dışı Sokak Sanatı (7 Fotograf)

Okumaya devam et “Sıra Dışı Sokak Sanatı (7 Fotograf)”

Basit Bir Taştan Heykele Dönüşüm (5 Fotoğraf)

Eğer basit bir taş parçasından gerçek bir sanat eserinin nasıl yapılabildiğini merak ettiyseniz bu göstereceğimiz resimler kesinlikle ilginizi çekebilir… Kalsit taşının sizi şaşırtacak bir heykele dönüşümüne şahit olacaksınız.

1

stone_01 Basit Bir Taştan Heykele Dönüşüm (5 Fotoğraf)

Okumaya devam et “Basit Bir Taştan Heykele Dönüşüm (5 Fotoğraf)”

Nasıl Güzel Konuşuruz…?

6-takifemi2 Nasıl Güzel Konuşuruz...?Varlığımızı kanıtlamada, dış dünya ile bağlantımızı kurmada konuşmanın bize sunduğu olanaklardan yararlanırız Acaba bu olanakları gerektiği gibi kullanabiliyor muyuz? Nasıl konuşuyoruz? Konuşma güçlüğü çekiyor muyuz?

Konuşma güçlüğü çekip çekmediğimizi, düşünce ve duygularımızı rahatça anlatıp anlatamadığımızı, karşımızdakilerle doğal bir iletişim kurup kuramadığımızı anlayabiliriz Konuşurken hangi türden yanlışlıklar yapıyoruz? Söylemek istediklerimizi tam verebiliyor muyuz?

Konuşma sırasında yaptığımız yanlışların ayrımına varamayız Bunları ancak karşımızdakiler, bizleri dinleyenler bilebilir Belki amacımızı tam karşılayacak uygun sözcükleri seçemiyor, aşınmış kullanımdan düşmüş sözcükler seçiyoruz Belki el, kol, yüz hareketlerimizi bedensel davranışlarımızı konuşmanın akışına uyduramıyoruz

Okumaya devam et “Nasıl Güzel Konuşuruz…?”

Vitray Sanatı

 1. VİTRAY
  Günümüzde çok yaygın olarak, evlerde, otellerde, fabrikalarda, yemek ve oyun salonlarında, camilerde ve bunun gibi birçok mekanda çok amaçlı kullanılan bir sanat tekniği olan vitraya, kısaca cam resmi diyebiliriz. Vitray, insanların bulundukları mekânı süsleme ve onların duygularını ifade etme ihtiyacından doğan çok farklı ve özgün bir sanattır. Işıklı cam resmi sanatı, her şeyden önce renkli ya da renksiz cam parçalarından resim yapmak ve onları ışığın önüne yerleştirmekten ibarettir. Bu yerleştirme mimariye uygun yapılmalıdır. Dolayısıyla ışık düzeni iyi çözümlenmelidir. Vitray, her yönü ile mekân süsleme sanatının vazgeçilmez unsurudur. Vitray sanatı, geçmişten günümüze kadar olan gelişiminde sadece kullanılan teknikler ve malzemelerdeki değişiklikler dışında, uygulandığı alanlarda da değişikliklere uğraşmıştır.

Okumaya devam et “Vitray Sanatı”

Telkari El Sanatı

telkari-ornekleri-bilezik Telkari El SanatıTelkari  El Sanatı
Telkari’ nin sözcük anlamı tel ile yapılan sanattır. Ancak bu tanım, tel ile yapılan her sanatsal çalışmanın telkari olduğu anlamına gelmez. Örneğin, ‘Trabzon işi’ hasır örgü bileziğe tel ile yapılmasına rağmen telkari denilmez. Yine, ağaç üzerine yollar açıp içine döverek tel gömme işinin de telkari olduğu sanılmaktadır; oysa bunun adı ‘tenzil’ sanatıdır. Telkari’ye aynı zamanda ‘vav işi’ de denilmektedir. Bu isim, Osmanlıca vav harfinin, uygulamada motif olarak sıkça kullanılmasından dolayı verilmiştir. Ayrıca bu sanata çift işi diyenler de vardır. Bu ismin kaynağı ise, işin yapımı sırasında parçaların teker teker biraraya getirilmesinde kullanılan, cımbıza benzer ancak ucu daha ince olan ve ‘çiff’ olarak isimlendirilen alettir. Bu iki isim de genellikle sanatkarlar, arasında kullanılır. Telkari yaka iğnesi Bir çok geleneksel sanatımızda olduğu gibi, telkaride de sanatkar işinde kullanacağı her türlü malzemeyi kendisi yapmak zorundadır. Yani, usta telkaride kullanacağı telleri kendi atölyesinde ham maddeden elde etmektedir.

Okumaya devam et “Telkari El Sanatı”

Bukalemun’a Dikkatli Bakın…

İtalyan vücut sanatı ressamı Johannes Stotter  iki bayan modeli  bir bukalemuna benzetmek için  dört saat  boyama yaparak karşımıza bu bukalemunu çıkardı.Bakalım çok dikkatli olarak bakınca bu iki modeli görebilecekmisiniz?Bulamayanlar  için sayfanın en altında bayanlardan birini eskitme yaparak ayırdım.  🙂

ilizyon Bukalemun'a Dikkatli Bakın...

 

 

 

 

Okumaya devam et “Bukalemun’a Dikkatli Bakın…”

ATATÜRK’ÜN SANAT HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Ataturk_ve_Heykel_by_ataturk_gencligi ATATÜRK'ÜN SANAT HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

 • “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
 • “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
 • “Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”
 • “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”
 • “Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.”
 • “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”
 • “Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”
 • “Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

Okumaya devam et “ATATÜRK’ÜN SANAT HAKKINDA GÖRÜŞLERİ”

TEZYİNAT SANATI

 

edirnekari-600x590 TEZYİNAT SANATI

Sözlükte “süslemek” anlamındaki zeyn kökünden türeyen tezyîn “süslemek, bezemek, donatmak” demektir. Osmanlılar bezek ve bezeme yerine tezyînât kelimesini tercih etmişlerdir. Türk sanatında tezyinat kavramı, Fransızca’dan Türkçe’ye geçen dekorasyondan (décoration) ziyade “ornementation” anlamında kullanılmakta, tezyinatla sırf tezyinî şekillerden ibaret olan süslemeler kastedilmektedir. Bu tarz bezemeye Arapça’da zahrafe denmektedir. Osmanlılar’da motiflere “nakış”, motiflerle meydana getirilen desenler bütününe “resim” (tarh), bunları yapanlara “ressam” (tarrâh) adı verildiği bilinmektedir. “Nakkaş” kelimesi daha geniş kapsamlı olup ressam, musavvir, müzehhip ve kalemkâr gibi sanatkârlar sınıfını içine almaktadır. Osmanlı sarayında bu tür işleri üstlenen Cemâat-i Nakkāşân-ı Hâssa, Hassa Mimarları Ocağı’na bağlı olarak çalışmaktaydı.

İslâm dininin figürlü bezemeyi hoş karşılamaması dolayısıyla Türkler, Orta Asya’da geliştirdikleri, çoğunlukla remzî değer taşıyan hayvanî bezemelerden uzaklaşarak motiflerde üslûplaştırma yoluna gitmişlerdir. Bizans etkisindeki Emevîler’in aksine Abbâsîler döneminde yazı ve hendesenin yanında ileri derecede üslûplaştırılmış bitki motiflerinin yaygınlık kazandığı görülmektedir. İslâm ve Türk sanatı bundan sonra kendi yolunu üslûplaştırma yönünde çizmiş ve günümüze kadar bu yolda ilerleyerek yazı ve hendesenin ön plana çıktığı, figürsüz, ekseriyetle nebatî bezemelerden meydana gelen tezyinat anlayışını geliştirmiştir. Sonsuzluk ve tevhid fikri İslâm sanatının temel karakteristiğini oluşturmaktadır.

Okumaya devam et “TEZYİNAT SANATI”

SUMİ-E RESİM SANATI

 

Sumi-Style-Rooster SUMİ-E RESİM SANATI 

Sumi-e Mürekkeple yapılan Japon resim sanatıdır. Mürekkebin hazırlanışı, kağıdın ve malzemelerin yerleştirilişi, fırçanın tutuluş şekline kadar belirlenmiş ritüel sayesinde, ressamın oluşturduğu esere; denge, disiplin, estetik anlayışlarının yansımasını sağlar. Felsefesi; kontrast ve uyumdur. Sadeliğin güzelliğini ve zarafetini anlatır. Kâinatın dinamik karşıt iki gücü, ışık ve gölgenin mükemmelen dengelenmiş etkileşimini gösterir.

 

Kİ (Hayat Enerjisi); Fırça ile boyama sanatı; objenin görünümünden ziyade ruhunu anlatmayı amaçlar. Bir resmi yaratırken sanatçı, subjesinin ruhunu kavramalıdır.

  Okumaya devam et “SUMİ-E RESİM SANATI”

OP-ART ”OPTİK SANAT”

opart_7-1024x780 OP-ART ''OPTİK SANAT''Op Art (Optik Sanat)
Op art, optik resim olarak da bilinen 1960’ların bir resim akımıdır. Renk, çizgi gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Eserler genelde soyut olup, pek çok durumda siyah-beyazdır.
ABD’ye özgü olmadığı halde bu ülkede 1960’a doğru, Pop Art ile aşağı yukarı aynı dönemde gelişmiş bir soyut sanat akımını belirten ve İngilizce Optical Art’ın (optik sanat) kısaltılmış biçimi olan terimdir.

Okumaya devam et “OP-ART ”OPTİK SANAT””

MONA LİSA’NIN GÖZLERİNDEKİ SIR

mona1 MONA LİSA'NIN GÖZLERİNDEKİ SIR

Sanat tarihçileri, Leonardo Da Vinci’nin gizemli Mona Lisa tablosunda, Mona Lisa’nın gözlerine resmedilmiş küçük sayılar ve harfler buldu.

Da Vinci’nin 500 yıllık Rönesans dönemi şaheseri, sanat tarihçileri ve çoğu insan açısından uzun zamandır merakı sürekli taze tutan bir bilmece gibiydi. Dan Brown’un hakkında yazdığı, çok satan Da Vinci’nin Şifresi kitabı daha sonra filme de çekildi.

2006 tarihli Tom Hanks’in başrolde olduğu filmde de karakterler, Mona Lisa’nın yanı sıra Da Vinci’nin diğer tablolarında gizlenmiş mesajları bulmaya çalışıyorlardı. Okumaya devam et “MONA LİSA’NIN GÖZLERİNDEKİ SIR”