FUZULİ’DEN OSMANLICA ŞİİR

fuzuli FUZULİ'DEN OSMANLICA ŞİİRDôstum âlem senünçün ger olur düşmen bana
Gam degül zîrâ yetersin dôst ancak sen bana

(Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil
zira bana dost olarak yalnız sen yetersin)
Işka saldum ben beni pend almayup bir dôstdan
Hîç düşmen eylemez anı ki itdüm ben bana

(Bir dosttan nasihat almayıp kendimi aşka saldım.
Benim kendime ettiğimi hiçbir düşman yapmaz)
Cân ü ten oldukça benden derd ü dâğ eksük degül
Çıhsa cân hâk olsa ten ni cân gerek ni ten bana

(Canım ve tenim var oldukça benden dert ve aşk yarası eksik olmaz.
Canım çıksa tenim toprak olsa daha iyi. Çünkü bana ne can ne de ten gerekir)

Okumaya devam et “FUZULİ’DEN OSMANLICA ŞİİR”

Osmanlıca Bazı Kelimeler ve Anlamları

Osmanli-Devleti-Nisani-Yeni-The-House-of-Osman-Peter-Crawford Osmanlıca Bazı Kelimeler ve Anlamları

Osmanlıca günümüzde bilerek veya bilmeyerek kullanılan bazı ilginç kelimeler ve anlamlarını bilgi olarak veriyorum.Bilgi dağarcığımıza anlamlarını katarak daha uygun şekilde kullanmamız gerekir.Bu kelimler her ne kadar Osmanlıca desek te Arapça ve farsça kökenli olanlar çoğunluktadır.Bu konuya ara ara ilaveler yapıp güncelleyeceğim.

Avam:Soylu ve ve bilgili olmayanlara verilen addır.Günümüzde bazı tarikatlar kendi tarikatı dışındakilere bu isimle hitap ediyorlar ki bana göre çok yanlıştır.

Bey:Satma,satılma ve satış anlamındadır.

Binaenaleyh:Ondan dolayı,şu halde gibi kullanılır.Rahmetli Süleyman Demireli hatırladım bir anda…

Cedid:Yeni anlamındadır.Yaşadığım yerde ki bir yurdun adının nerden geldiğini merak eder dururdum.Demek ki yeni yurtmuş… Okumaya devam et “Osmanlıca Bazı Kelimeler ve Anlamları”