Etiket arşivi: devlet

Osmanlı’nın 718.Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun

600 YIL CİHANA HÜKMEDEN OSMANLI’NIN 718 YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN….
27 Ocak 1299 büyük kahramanlıklarla dolu Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesine çıkışı için toprağa filizlerin atıldığı tarihtir. Ata yurdumuz Orta Asya’dan Anadolu’ya gelip, 400 çadırlık bir beylikle dünyaya 6 asrı aşkın bir sürede hak, adalet ve hoşgörüyü veren Osmanlı Devleti için bu tarih, cihana hakim olacağı olayların başlangıç tarihidir. Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş gazi bir devlet, cihana hakim büyük bir İmparatorluk olan Osmanlı, bugün yaşadığımız kutsal vatan topraklarını Türk İslam ülküsüyle harmanlayıp, bizlere ebedi yurt olarak bırakmıştır. Devlet-i Ali kurulduğu günden itibaren hoşgörü, adalet, iman, akıl ve kahramanlığı düstur eden yönetim anlayışıyla o günden bugüne bir köprü olmuş,Her dönem, fethettiği topraklara huzur ve güven götüren ve tebaasındaki tüm insanları hak, adalet ve medeniyet ile yaşatan Osmanlı Devleti, bugün bizlere büyük miraslar bırakmıştır.

9 defa görüntülendi

Osmanlı Devleti ve Eyaletler

               Osmanlı Devleti’nin idari taksimat bakımından en büyük ünitesi eyaletlerdir. Osmanlı Ülkesi,beylerbeyilik,eyalet ve vilayet olarak adlandırılan büyük idari ünitelere ayrılmış ve bu üniteler ise ,sancak ve livalara bölünmüştür.Liva ve sancakları  mutasarrıf  yöneterdi.Eyaletler önceleri beylerbeyiler,daha sonraları hem beylerbeyi hem vezirler idaresinde bulunurdu. Beylerbeyi ve vezirler valilerden çok daha yetkili idiler.Eyalet valileri mülki memurlar da değillerdi.Eyalet valilerine Emiru’l Umera da denilirdi.Eyalet sancaklardan meydana gelirdi.

                  Eyalet,kelime olarak “iyala” yani hükmetmek anlamına gelmektedir.Selçuklular devrinden itibaren kullanılmıştır.Osmanlı Devlet’nde 16.Yüzyılda “eylalet”özel durumu olan sancakları ifade etmek için kullanılıyordu.Aslında terim olarak ,Osmanlılarda “vilayet” ile “eyalet” arasında 17. yüzyıldan sonra pek fark görülmüyordu.Eyaletin başında olan yönetici vali diye anılıyordu.

                Eyaletler,saha ve genişilik itibariyle genellikle vilayetlerdan daha büyük yerlerdi.Osmanlı Ülkelerinde bazen on beş şehir,sancak olarak bir eyalete bağlı olabiliyordu.Eyaletlerin kendilerine mahsus bütçeleri,askeri birlikleri,idari işleri ve özel durumları bulunabilirdi.

                      Eyaletler Salyaneli(Yıllıklı) ve Salyanesiz(Yıllıksız) eyaletler olarak iki kısma ayrılırdı.Yıllık olarak devlete vergi verenlere salyaneli,vergi toplanmayanlara ise salyanesiz denilmekteydi.Senelik olarak toplanan vergiler, beylerbeyi,sancak ve askerlerin maaşları dağıtıldıktan sonra artan kısım  devlet hazinesine gönderilirdi.
Osmanlı Devleti ve Eyaletler yazısına devam et

1924 ANAYASASI

tbbm1

20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren 1924 Anayasası Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli değişiklikle (Altı ilkenin eklenmesi, devletin dininin İslam olduğuna dair ibarenin kaldırılması ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi) 1961’e dek yürürlükte kalmıştır. 1 Ekim 1945’te içeriği değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiştir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından, yeni bir anayasa hazırlanarak 1961’de kabul edilmiş ve 1924 Anayasası yürürlükten kalkmıştır.

Madde: Devletin Yönetim şekli Cumhuriyettir.
Madde: Türk Devleti’nin dili Türkçe, başkenti Ankara’dır, (13 Ekim 1923’te başkent olmuştur.)
Madde: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliğin tek temsilcisi TBMM’dir.

Hükümet sistemi yerine kabine sistemi getirilmiştir.

Seçme ve Seçilme hakkı yalnızca erkeklere değil kadınlara da tanınmıştır.

1928 yılında- “Devletin dini islamdır.” ibaresi çıkarılmış

1937 yılında Laiklik ilkesi anayasaya girmiştir.

1924 Anayasası’nın temel özellikleri şunlardır: Cumhuriyet İlkesi: 1924 Anayasası Cumhuriyet ilkesini temel almıştır. Nitekim anayasanın 1. Maddesi “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” demektedir. Bu hükümle devletin yönetim şeklinin “cumhuriyet rejimi olduğu” belirtilerek, ülkeyi idare edeceklerin ancak seçim yoluyla bu hakkı elde edebilecekleri kabul edilmiştir.

1924 ANAYASASI yazısına devam et

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE TANINMAYAN ÜLKELER


İspanya’nın bir ülke olduğunu biliyorsunuz. Hırvatistan’ın eski Yugoslavya’nın parçalarından birinden oluşan bir ülke olduğunu biliyorsunuz. Estonya isimli ülkeden de haberiniz var. Peki ya Botswana, Kiribati, Palau, Tuvalu, Myanmar? Yaaa… Onlar da birer ülke ve aynı kaderi paylaşan bir sürü az bilinen ülke daha var. Biz burada kendilerinin gönüllü elçiliğini üstleniyor ve her birini kısaca tanıtıyoruz. TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE TANINMAYAN ÜLKELER yazısına devam et

OSMANLI KRONOLOJİSİ


1299-1399 yılları arası

    1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması
    1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
    1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.
    1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede karizmatik lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun

kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalçık)

    1302 – Köprühisar’ın Fethi
    1303 – İznik kuşatması

    1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi
    1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi.
    1306 – İlk askeri antlaşma
    1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
    1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.
    1308 – Koçhisar’ın Fethi
    1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması. OSMANLI KRONOLOJİSİ yazısına devam et

Devlet Bahçeli’den Güzel Sözler

 • Biz püskevit demesini de biliriz, büsküğü demesini de biliriz. Allah bize şehide kelle dedirtmesin.
 • 2009’da 2’nin yanındaki sıfırı at ne kaldı? 2. dokuzun yanındaki sıfırı at ne kaldı? 9. ettimi sana 29?2009’un sıfırlarını at ne kaldı? 2 ve 9.Topla ikisini 11.. Şimdi o 29’la 11’i topla ne etti? 40.. İşte size milliyetçi hareket partisinin 40. yılı!
 • Evinizde çocuklar, televizyonun karşısına dizilmiş otruyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, püskevitler birbirlerine ikram ediyorlar birbirleriyle yiyorlar şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor, benim de bir çukulatam olsa benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor.
 • Ne hortumu? Ganalizasyon borularına bağladılar. Devlet Bahçeli’den Güzel Sözler yazısına devam et

Büyük Selçuklu Devlet’ininTürkmenler Tarafından Kuruluşu Faaliyetleri ve Türkmenistan’ın Stratejik Önemi

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

 

Özet:

Türkmenistan toprakları tarihi bakımdan Büyük Selçuklu Devleti’nin ortaya çıktığı önemli bir coğrafyadır. Selçuklular, kendileri gibi Türk soyundan gelen Gazneliler Devleti’ne karşı 1040 yılında kazandıkları Dandanakan meydan savaşından sonra bir Müslüman Türk devleti olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. X. asır ortalarında Orta Asya’da Müslümanlığı kesif bir şekilde kabul eden Oğuz toplulukları, Türkmen adını almışlardır. Müslümanlığı kabul eden Türkmenler, XI. asır ortalarında Türk-İslam tarihinin en büyük devletlerinden biri olan Selçuklu Devleti’ni Türkmenistan topraklarında güçlü bir siyasî teşekkül haline getirmişlerdir.

Büyük Selçuklular, tarihî ve stratejik bakımdan önemli olan; Merv, Nişâbur, Dandanakan, Tûs, Abıverd, Cürcan, Nesâ, Ürgenç, Karakum Çölü, Amul, Serahs, Meşhed, Beyhak gibi, Türkmen kentleri ve toprakları üzerinde kurulmuştur. Selçuklu Devleti’nin hâkimiyet sahası en geniş zamanında, doğuda Orta Asya’da Büyük Selçuklu Devlet’ininTürkmenler Tarafından Kuruluşu Faaliyetleri ve Türkmenistan’ın Stratejik Önemi yazısına devam et

16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ

 • Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 – M.S. 216
 • Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 – 216
 • Avrupa Hun İmparatorluğu 375 – 454
 • Ak Hun İmparatorluğu 420 – 562
 • Göktürk İmparatorluğu 552 – 743
 • Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803
 • Hazar İmparatorluğu 651 – 983
 • Uygur Devleti 744 – 1335
 • Karahanlı Devleti 840 – 1212
 • Gazneliler Devleti 963 – 1183
 • Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157
 • Harzemşahlar Devleti 1157 – 1231
 • Altınordu Devleti 1227 – 1502
 • Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922
 • Timur İmparatorluğu 1370 – 1507
 • Babür İmparatorluğu 1526 – 1858

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış TarihleriBüyük Türk Devletleri

– Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır – M.S. 48
– Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496

– Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları – 577
– Birinci Göktrük İmparatorluğu/552-582
– Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
– Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
– İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
– Uygur İmparatorluğu/744-840
– Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır – 805
– Hazar İmparatorluğu/7. asır – 965
– Karahanlılar Devleti/840-1042
– Gazneliler Devleti/962-1187
– Büyük Selçuklu İmparatorluğu/1038-1194
– Harezmşahlar Devleti/1097-1231
– Osmanlı İmparatorluğu/1299-1922
– Timur İmparatorluğu/1370-1506
– Bâbür (Gürgâniyye) İmaparatorluğu/1526-1858

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri yazısına devam et