Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamları

          

               Osmanlı’da arma geleneği bulunmadığından dolayı ,İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından tasarımı yaptırılarak ,Sultan Abdulmecid’e hediye edilmiştir.Bu hediye aslında osmanlı ile Rusya arasında ki Kırım Savaşı sırasında Fransa’nın “Legion Nişanı” vermesi ve İngiltere’nin de 1856 yılında “Dizbağı Nişanı” vermek istemesiyle alakalıdır.Fakat “Dizbağı Nişanı” geleneklerine göre nişanı alan kişi veya hükümdarın bir arması Londra Winstor Sarayında bulunan Saint George Kilisesi’nde ki özel odada duvara asılmaktadır.Fakat Osmanlı Padişahı’nın arması olmayınca Kraliçe Victoria ,Prens Charles Young adında ki arma tasarımcısını bu iş için görevlendirerek İstanbula gönderir.Tasarımcı bir yıl boyunca çalışarak bu tasarımı ortaya çıkararak  Osmanlı Devleti’nin Londra Sefiri Kostaki’ye teslim eder.Kostaki tarafından İstanbul’a gönderilen arma çizimlerini Sultan Abdulmecid’ de beğenir.Bu şekilde oluşan arma kilisede ki duvarda yerini alır.Sultan .Abdulhamit ise arma üzerine Terazi ve o dönemin Silahlarını ilave ettirerek son şeklini alır.

Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Arma’sı da kaldırılmıştır. Osmanlı Arma’sı  üzerinde bulunan semboller ve anlamları ise aşağıda belirtilmiştir.

 1. Güneş:Burada ki güneş padişahı temsil etmektedir.
 2. Tuğra:2.Abdülhamit’in tuğrası
 3. Sorguçlu Serpuş:Osman Gazi ve tahtı temsil eder.
 4. Yeşil Hilafet Sancağı
 5. Süngülü Tüfek(orjinalde)
 6. Çift taraflı Balta
 7. Toplu Tabanca
 8. Terazi:Adaleti temsil eder
 9. Üstte Kuran-ı Kerim altta kanunname
 10. Nişan-ı al-i İmtiyaz:Devlete Faydalı işlerde bulunanlara verilen nişan.
 11. Nişan-ı Osmanlı:Devlette üstün hizmet sağlayanlara verilen nişan
 12. Asa ve Şeşber(orjinalde)
 13. Çapa:Denizciliği temsil eder.
 14. Bereket Boynuzu(orjinalde)
 15. Nişan-ı İftihar
 16. Yay(orinalde)
 17. Mecidi Nişanı
 18. Borazan
 19. Şefkat Nişanı:Kadınlara verilen nişan.
 20. Top gülleleri
 21. Kılıç
 22. Top
 23. El sperlikli Kılıç
 24. Mızrak
 25. Çift taraflı balta
 26. Tek taraflı balta
 27. Bayrak
 28. Osmanlı Sancağı
 29. Mızrak
 30. Kalkan

 

 

 

 

Kaynak:

 • Osmanlı’dan Torunlarına Hayat Düsturları.Tekin Kılıç
 • http://www.hurriyet.com.tr/osmanli-armasinda-saklanan-30-gizemin-sirri-ve-sembollerin-anlamlari-28086883
 • Yard.Doç.Dr.Selman Can.