Kategori arşivi: Çalışma Hayatı Bilgilendirme

Birisi İş Güvenliğimi Dedi? (81 Fotograf)

İş güvenliği konusunda ne kadar yasa çıkarsa çıksın o yasaları çiğnemek için bazen işveren bazen de işçi elinden geleni yapar…Bunu kimi bilerek kimi ise bilmeden yaparlar.Bunu sadece Türkler yapar diye düşünenler de çoğunlukta ama yanılıyorlar. Çünkü güvenlik kültürünün sağlanmadığı toplumlar hangi milletten olursa olsun her zaman sınıfta kalırlar.

Bunun o kadar çok sebebi var ki bir kaçını sıralayalım.

  • Kimi zaman vakit,kimi zaman nakit yetersizliği,
  • Yaptığı işin tehlikeli olduğunu bilememek,
  • Ben bunu yaparım diye hava atmak,
  • Bu zaman kadar defalarca yaptığı için sonsuz güven,
  • Patron tarafından işin her türlü şekilde yapılması emri
  • Tehlikeler konusunda eğitim almadığı için kaza olasılığını tahmin edememek
  • Cehalet,vurdum duymazlık,tembellik acelecilik…

Bu böyle devam eder gider.Haydi resimleri inceleyelim. 🙂

 

Birisi İş Güvenliğimi Dedi? (81 Fotograf)

Birisi İş Güvenliğimi Dedi? (81 Fotograf) yazısına devam et

İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri 2016

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016 yılı için İSG Profesyonellerinin yeni çalışma sürelerini duyurdu.Duyuru aynen aşağıda verilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 8 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacak olup ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. İlgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesine göre işyerinde görev yapacak İSG profesyonelleri, çalışanlar arasından yahut yetkilendirilmiş OSGB üzerinden hizmet alınarak görevlendirilmektedir. Bu doğrultuda görevlendirilecek İSG Profesyonellerinin 5510 sayılı Kanunu’na göre sigortalılık bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Sigortalılık bildirimlerinin İSG-KATİP üzerinden kontrolüne yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sözleşme süresince primi ödenmeyen İSG Profesyonellerinin raporları, SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.    İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri 2016 yazısına devam et

İnovasyon Nedir?

disruptive-innovation (Small)

İngilizce de” İnnovation” olan ama Türkçede yenilik olarak karşılık bulan “İnovasyon” , İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin uygulamasıdır.Bu tanım OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından Oslo Klavuzu olarak hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından tercüme edilmiştir.Devlet  önceliklerinden birisi de inovasyon için gerekli koşulları yaratmaktır. Bunun için gereken ise başarılı bir sistemin kurulup, etkin politikaların uygulanmasını sağlamaktır. Sanayide İnavasyon farkındalığına çok fazla ihtiyaç vardır.Makroekonomik çevre koşulları,eğitim ve istihdam gibi alanlarda düzenlemlere ihtiyaç vardır.

İnovasyon, kendi içerisinde ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel olmak üzere 4 farklı çeşide ayrılır.

  • Ürün İnovasyonu; yeni ve özellikleri bakımından oldukça geliştirilmiş veya bu konuda ilerlemeler kaydedilmiş mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır.Bu teknik de kullanılan parçalarda,malzemelerde,yazılımlarda , imalat ve tüketim İnovasyon Nedir? yazısına devam et

İş Güvenliği mi Dediniz? (36 Fotograf)

Bir başka konumuzda da iş güvenliği resimleri yayımlamıştım.Konu üzerinde çok resim birikmesin diye iş güvenliği ile ilgili yeni bir konu

açmaya karar verdim. İş güvenliği ihlallerinin bolca olduğu 36 resim sizi bekliyor…

 

Bernardino Ramazzini Kimdir?

Bernardino Ramazzini (1633-1714)yıllarında yaşamış Ramazzini (Mobile) bir tıp profesörüdür.Sıtma hastalığını tedavi etmeye çalışmış olan bu doktorun asıl uzmanlığı epidemiyoloji olduğu halde tüm dünyanın ilgisini meslek hastalıklarına dikkat çekmesiyle İşçi sağlığının kurucusu olarak tanınmıştır.Meslek hastalıklarının,iş güvenliğinin babası olarak dünyanın bir çok yerinde adına  enstitüler açılmıştır.

               İşçilerdeki hastalıkların yaptıkları işleriyle ilişkisi Parma ÜniversitesiTıp Fakültesi’nde öğrenciyken dikkatini çekmiştir.1682’de Modena Üniversitesinde  meslek  hastalıkları ve sebepleri üzerinde  bilimsel  çalışmalarını geliştirmiştir.Bu esnada İş yerlerini ziyaret ederek işçilerin çalışmalarını gözlemleyip ortaya çıkan hastalıklar konusunda  konuşup, tartışıp alınması gereken önlemler konusunda işçilerle istişarelerde bulunmuştur.

                 İş ortamlarındaki kimyasallar, tozlar, metaller, pozisyonel bozukluklar, tekrarlayan travma ve ergonomik koşullardan kaynaklanan hastalıklardan 40’dan fazlasını tanımlamıştır.Kurşun ve civa zehirlenmelerini incelemiş ve belirtilerini saptamıştır.Günümüzde doktorların muayene esnasında  “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusunun kaynağı olan  Ramazzini ,dünyada iş sağlığı kavramının babası olarakta kabul edilir.

                 Bu gözlemlerini ve notlarını Workers Diseases – De Morbis Artificium Diatriba(İşçilerin Hastalıkları)isimli kitapta Bernardino Ramazzini Kimdir? yazısına devam et

Dünyanın Farklı Yerlerinde Haftalık Çalışma Saatlerinin Ortalaması (36 fotoğraf)

Dünya’da bazı ülkelerin çalışma saatlerinin ortalamasını merak ediyormusunuz?O zaman aşağıda çeşitli ülkelerin çalışma saatlerinin ortalamasını göreceksiniz.Bu arada merak edenler için söyleyeyim…Türkiye’yi bulmak için epeyce aşağılara doğru gitmeniz gerekecek…  🙁

Danimarka – 38.3 saat

Eklemleri Olan Bebek Yapımı -Anna Kozlova (44 Fotograf)

Bebekleri kendi elleriyle Polieratandan yapan tasarımcı Anna Kozlovanın bebeklerinin adı doll… Eklemli olarak yapılan bebeğin tüm vücut parçaları çok esnek olarak durmaktadır.Doll kesinlikle bir insan herhangi bir duruşunu rahatlıkla yapabilir…

1Eklemleri Olan Bebek Yapımı -Anna Kozlova (44 Fotograf)

Eklemleri Olan Bebek Yapımı -Anna Kozlova (44 Fotograf) yazısına devam et

2013 Yılı Vergi Takvimi

 

10 Ocak 2013

16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait
Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

15 Ocak 2013

Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

 Aralık 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 Aralık 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 Aralık 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödemesi

  2013 Yılı Vergi Takvimi yazısına devam et

Siyaset, iş ve ailede kriz yönetimi

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Kriz durumlarında bu dünyada tutunacak hiçbir dalın kalıcı sağlamlıkta olmadığını bilelim. Bir ayağımız basmadan ikinci ayağımızı kaldırmayalım.

2007’de yargının başlattığı tarihi dönüşüm sürecini sekteye uğratacak yasa değişiklikleri dereyi geçerken at değiştirmek gibidir.

Hem güncel siyasete hem de günlük yaşamımıza baktığımızda iki türlü krizle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Birincisi aşikar krizler, ikincisi sinsi (smoldering) krizler.

Aşikar krizler herkes tarafından bilinir ancak gizli krizler iyi liderlik kapasitesine sahip olanlar tarafından öncülleri ile bilinir ve yönetilir. Siyaset, iş ve ailede kriz yönetimi yazısına devam et