Kategori arşivi: Çalışma Hayatı Bilgilendirme

Ev İşlerini Kolaylaştıran Makina ve Aletler (17 Hareketli/hareketsiz Resim)

İnsanların ev işlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan yeni aletler sürekli olarak icat edilmektedir. Son zamanlarda bu icatlar öyle bir bir seviyeye ulaştı ki belki görmedikleriniz olabilir.Gönderinin devamına bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

 

Bir dilim portakal veya limon için meyve sıkacağı

1

Bazı görevlerin yürütülmesini önemli ölçüde kolaylaştırabilen aygıtlar ve araçlar (17 gif)

Donut (Amerikan Çöreği) yapmak için alet Ev İşlerini Kolaylaştıran Makina ve Aletler (17 Hareketli/hareketsiz Resim) yazısına devam et

Deri Mühendisliği

NEDEN DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ?

• Deri ve Deri Ürünleri (giysiden ayakkabı ve çantaya, otomotiv ve mobilya döşemesinden dekoratif tasarımlara kadar) oldukça büyük ve zengin bir sanayi dalıdır.
• Bu alanda eğitim almış mühendisler Türk ve Dünya Deri Sanayi tarafından yüksek talep görmektedir.
• Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’deki tek, dünya üzerinde ise bu alanda eğitim veren birkaç akademik kurumdan biridir. Dolayısıyla mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışında yüksek iş bulma imkanına sahiptir.
• Yurt dışındaki eğitim kurumları ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri, bölüme uluslararası bir nitelik kazandırmaktadır. Çok sayıda öğrenci, eğitimlerinin bir kısmını ve stajlarını yurt dışında yapmaktadır.
• Lisans ve lisansüstü öğrencileri LLP Erasmus programı kapsamında AB üyesi Ülkelerden, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Danimarka’ da anlaşması bulunan üniversitelerde bir veya iki yarıyıl eğitim alma ve 3-12 ay mesleki staj yapma imkanına sahiptir.
• Bölüm, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, sanayicilerle öğrencileri buluşturan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayede öğrenciler, kariyerlerinin temelini oluşturacak bilgi, görgü ve bağlantılara sahip olabilmektedir.
• Öğrencilerin, yan dal ve çift ana dal programları kapsamında, mühendislik fakültesinin diğer bölümlerinde eğitim alma ve ikinci bir diplomaya sahip olma imkanları bulunmaktadır.
• Çeşitli sosyal ve kişisel gelişim etkinlikleri sayesinde, öğrenciler iş hayatına avantajlı bir başlangıç yapmaktadır.

DERİ MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Türkiye’nin ilk ve tek, dünya üzerinde ise bu alanda eğitim veren birkaç akademik kurumundan biridir. Bölüme her yıl sadece 20 öğrenci kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Deri Mühendisliği Bölümü mezunları yurt içinde ve yurt dışında yüksek iş bulma olanağına sahiptir.
Deri Mühendisleri Türkiye’deki ve yurt dışındaki;
• Deri fabrikalarında,
• Kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda,
• Deri konfeksiyon işletmelerinde,
• Deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında,
• Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan firmalarda,
• Suni deri fabrikalarında,
• Mağaza zincirleri ve markaların satın alma departmanlarında,
• AR-GE kuruluşları ve Laboratuvarlarda,
• Kamu kurum ve kuruluşlarında,
• Sektörel danışmanlık firmalarında çalışma olanaklarına sahiptir.
Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanları bulunmaktadır.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
Deri Mühendisliği eğitimi; Mühendislik Fakültesi temel eğitim prensiplerini kapsayan mühendislik dersleri ile mesleki ders ve uygulamalardan oluşan bir programa sahiptir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları Bologna kriterleri uyarınca düzenlenmiştir. Bir yılı seçmeli yabancı dil ve dört yıl lisans eğitimini içeren program, toplam 240 AKTS ve 160 kredi/saatten oluşmaktadır. Temel mühendislik dersleri tüm program içinde % 40 dolayında bir paya sahip olup, geri kalan kısım ise mesleki teorik ders ve uygulamalardan oluşmaktadır.
Öğrenciler eğitimlerinin 6. yarıyılı sonunda; deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, ayakkabı fabrikalarında, suni deri fabrikalarında, deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, AR-GE merkezleri ve laboratuvarlarda 4 hafta süre ile staj yapmak mecburiyetindedir.
Bölüm öğrencileri Mühendislik Fakültesinin diğer bölümlerinde yandal ve çift anadal yapma imkanına sahiptir. Ayrıca, lisans ve ön lisans programlarından Deri Mühendisliği Bölümüne yatay ve dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.
Deri Mühendisliği bölümünün eğitim hedefi; dünya deri ve deri mamulleri sanayinin ihtiyacı olan yüksek standartlara sahip mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda; mamul deri tiplerinin proses tasarımlarını ve modifikasyonunu gerçekleştirebilen, tüm fiziksel ve kimyasal kontrolleri yapabilen, yeni teknik ve teknolojileri geliştirebilen, modaya uygun yeni ürün tasarımı yapabilen mühendislerin mezun edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ayakkabı tasarımı ve mühendisliği, deri konfeksiyon dersleri lisans ve lisans üstü düzeyde yürütülmektedir.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE SUNULAN
ULUSLARARASI FIRSATLAR
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Uluslararası alanda önemli projeler ve ikili iş birlikleri yapan, ülkemize bu alanda hizmet veren tek eğitim ve araştırma kurumu olma niteliğini taşımaktadır. Yurt dışındaki eğitim ve araştırma kurumlarıyla yapılan işbirlikleri bölüme uluslararası bir Bölüm olma niteliği kazandırmaktadır. Deri Mühendisliği yazısına devam et

Birisi İş Güvenliğimi Dedi? (81 Fotograf)

İş güvenliği konusunda ne kadar yasa çıkarsa çıksın o yasaları çiğnemek için bazen işveren bazen de işçi elinden geleni yapar…Bunu kimi bilerek kimi ise bilmeden yaparlar.Bunu sadece Türkler yapar diye düşünenler de çoğunlukta ama yanılıyorlar. Çünkü güvenlik kültürünün sağlanmadığı toplumlar hangi milletten olursa olsun her zaman sınıfta kalırlar.

Bunun o kadar çok sebebi var ki bir kaçını sıralayalım.

  • Kimi zaman vakit,kimi zaman nakit yetersizliği,
  • Yaptığı işin tehlikeli olduğunu bilememek,
  • Ben bunu yaparım diye hava atmak,
  • Bu zaman kadar defalarca yaptığı için sonsuz güven,
  • Patron tarafından işin her türlü şekilde yapılması emri
  • Tehlikeler konusunda eğitim almadığı için kaza olasılığını tahmin edememek
  • Cehalet,vurdum duymazlık,tembellik acelecilik…

Bu böyle devam eder gider.Haydi resimleri inceleyelim. 🙂

 

Birisi İş Güvenliğimi Dedi? (81 Fotograf)

Birisi İş Güvenliğimi Dedi? (81 Fotograf) yazısına devam et

İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri 2016

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016 yılı için İSG Profesyonellerinin yeni çalışma sürelerini duyurdu.Duyuru aynen aşağıda verilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 8 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacak olup ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. İlgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesine göre işyerinde görev yapacak İSG profesyonelleri, çalışanlar arasından yahut yetkilendirilmiş OSGB üzerinden hizmet alınarak görevlendirilmektedir. Bu doğrultuda görevlendirilecek İSG Profesyonellerinin 5510 sayılı Kanunu’na göre sigortalılık bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Sigortalılık bildirimlerinin İSG-KATİP üzerinden kontrolüne yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sözleşme süresince primi ödenmeyen İSG Profesyonellerinin raporları, SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.    İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri 2016 yazısına devam et

İnovasyon Nedir?

disruptive-innovation (Small)

İngilizce de” İnnovation” olan ama Türkçede yenilik olarak karşılık bulan “İnovasyon” , İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin uygulamasıdır.Bu tanım OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından Oslo Klavuzu olarak hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından tercüme edilmiştir.Devlet  önceliklerinden birisi de inovasyon için gerekli koşulları yaratmaktır. Bunun için gereken ise başarılı bir sistemin kurulup, etkin politikaların uygulanmasını sağlamaktır. Sanayide İnavasyon farkındalığına çok fazla ihtiyaç vardır.Makroekonomik çevre koşulları,eğitim ve istihdam gibi alanlarda düzenlemlere ihtiyaç vardır.

İnovasyon, kendi içerisinde ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel olmak üzere 4 farklı çeşide ayrılır.

  • Ürün İnovasyonu; yeni ve özellikleri bakımından oldukça geliştirilmiş veya bu konuda ilerlemeler kaydedilmiş mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır.Bu teknik de kullanılan parçalarda,malzemelerde,yazılımlarda , imalat ve tüketim İnovasyon Nedir? yazısına devam et

İş Güvenliği mi Dediniz? (36 Fotograf)

Bir başka konumuzda da iş güvenliği resimleri yayımlamıştım.Konu üzerinde çok resim birikmesin diye iş güvenliği ile ilgili yeni bir konu

açmaya karar verdim. İş güvenliği ihlallerinin bolca olduğu 36 resim sizi bekliyor…

 

Bernardino Ramazzini Kimdir?

Bernardino Ramazzini (1633-1714)yıllarında yaşamış Ramazzini (Mobile) bir tıp profesörüdür.Sıtma hastalığını tedavi etmeye çalışmış olan bu doktorun asıl uzmanlığı epidemiyoloji olduğu halde tüm dünyanın ilgisini meslek hastalıklarına dikkat çekmesiyle İşçi sağlığının kurucusu olarak tanınmıştır.Meslek hastalıklarının,iş güvenliğinin babası olarak dünyanın bir çok yerinde adına  enstitüler açılmıştır.

               İşçilerdeki hastalıkların yaptıkları işleriyle ilişkisi Parma ÜniversitesiTıp Fakültesi’nde öğrenciyken dikkatini çekmiştir.1682’de Modena Üniversitesinde  meslek  hastalıkları ve sebepleri üzerinde  bilimsel  çalışmalarını geliştirmiştir.Bu esnada İş yerlerini ziyaret ederek işçilerin çalışmalarını gözlemleyip ortaya çıkan hastalıklar konusunda  konuşup, tartışıp alınması gereken önlemler konusunda işçilerle istişarelerde bulunmuştur.

                 İş ortamlarındaki kimyasallar, tozlar, metaller, pozisyonel bozukluklar, tekrarlayan travma ve ergonomik koşullardan kaynaklanan hastalıklardan 40’dan fazlasını tanımlamıştır.Kurşun ve civa zehirlenmelerini incelemiş ve belirtilerini saptamıştır.Günümüzde doktorların muayene esnasında  “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusunun kaynağı olan  Ramazzini ,dünyada iş sağlığı kavramının babası olarakta kabul edilir.

                 Bu gözlemlerini ve notlarını Workers Diseases – De Morbis Artificium Diatriba(İşçilerin Hastalıkları)isimli kitapta Bernardino Ramazzini Kimdir? yazısına devam et

Dünyanın Farklı Yerlerinde Haftalık Çalışma Saatlerinin Ortalaması (36 fotoğraf)

Dünya’da bazı ülkelerin çalışma saatlerinin ortalamasını merak ediyormusunuz?O zaman aşağıda çeşitli ülkelerin çalışma saatlerinin ortalamasını göreceksiniz.Bu arada merak edenler için söyleyeyim…Türkiye’yi bulmak için epeyce aşağılara doğru gitmeniz gerekecek…  🙁

Danimarka – 38.3 saat

Eklemleri Olan Bebek Yapımı -Anna Kozlova (44 Fotograf)

Bebekleri kendi elleriyle Polieratandan yapan tasarımcı Anna Kozlovanın bebeklerinin adı doll… Eklemli olarak yapılan bebeğin tüm vücut parçaları çok esnek olarak durmaktadır.Doll kesinlikle bir insan herhangi bir duruşunu rahatlıkla yapabilir…

1Eklemleri Olan Bebek Yapımı -Anna Kozlova (44 Fotograf)

Eklemleri Olan Bebek Yapımı -Anna Kozlova (44 Fotograf) yazısına devam et