Hoşgeldiniz...Sitemizde Toplam 52 kategori, 3152 yazı ve 2445 yorum bulunmaktadır.

Eyl 14 2014

AMARANTH BİTKİSİ (HOROZ İBİĞİ)

AMARANTH BİTKİ

Amaranth Bitkisi Nedir?

Amaranth bitkisi kahverengi veya hafif kahverengi tonlarında olan tohumları, haşhaş tohumu büyüklüğünde bulunmaktadır. Gerçek bir tahıl gıdası olan amaranth bitkisi bazen bitki yada sebze olarak da anılmaktadır. Dünyada rastlanan 60 tür Amaranth bitkisi bulunmaktadır ve ortak köklü tilki kuyruğu ile bir akrabalığı bulunmaktadır. Amaranth bu türlerin bazıları süs veya dekoratif amaçlı diğer yetiştirilen türleri ise bir salata olarak yenir. Ispanak benzeri yaprakları ise kurutularak saklanabilmektedir . Ve son olarak, hala diğer türler kadar besleyici ve çoğunlukla sağlık gıda mağazalarında satılmak üzere küçük tohum şeklinde de üretilmektedir.
Amaranth İlginç Kullanımı

Meksika’da ilginç ve uzun bir geçmişi olan Amaranth bitkisi İnka uygarlıkları ile büyüdü ve binlerce yıldır hasat olmuş ve olmaya devam etmektedir. Aztekler, Amaranth bitkisinin onlara inanılmaz güç verdiğini ve sihirli özellikleri olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle, bu Azteklerin temel ve en önemli gıdalarından biri olmuştur. Amaranth ayrıca eski Ritüeller tarafından değişik şekillerde formülize edilmektedir. Bir ritüel, Amaranth bitkisi tohumlarını ezip, daha sonra bal ve insan kanı pişirilerek hamur haline getirip daha sonra kuş ve yılan şekillerde oluşturulan kırmızımsı şekil almaktadır. Bu olayın içerisine Amerika ve İspanyol gelmesiyle birlikte , bu iğrenç uygulama kaldırıldı ve bulunan her Amaranth ürünü yakıldı . Tahıl bulundurmaktan cezai işlemlerde uygulandı. Amaranth hızlı nesiller için bir kayıp tohum oldu . Halen , Amaranth Meksika, Peru ve Nepal yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri tarafından yetiştirilmektedir.

Amaranthaceae familyasından yaklaşık altmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsi. Celosia (horozibiği) cinsi ile yakın akraba olan bu cins birçok ortak özelliğe sahiptir.

Birçok türü ot sayılsa da dünyanın birçok yerinde yaprakları sebze kendisi süs bitkisi ve tohumları da tahıl sayılır. Rengârenk çiçeklerinden boya yapılabilir. Çabuk üreyen ve bakım gerektirmeyen, kolay hasta olmayan dayanıklı bir bitkidir.

Hem yaprakları hem de siyah benekli küçük sarı tohumları yenebildiği gibi, kurutulan tohumları öğütülerek ekmek yapımında kullanılabilir. Azteklerin başlıca tahıllarından olan Amaranth bol liflidir ve yüksek protein içerir.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 13 2014

KRİMİNOLOJİ NEDİR……?

Parmak-İziKRİMİNOLOJİ NEDİR
Suçluların davranışlarını inceleyen Kriminoloji, insanları suç işlemeye iten nedenleri derinlemesine araştırır. Suç bilimi olarak da tanımlanan kriminoloji, suçun önlenmesi ve insanları suç işlemeye iten şartların ortadan kaldırılması ile ilgilenir. Bilinen insanlık tarihinin ilk dönemlerinden günümüze insanoğlu çok farklı nedenlerden ötürü toplumun yasakladığı davranışlara yönelmiş ve böylece ortaya suç kavramı çıkmıştır. İnsan davranışlarının oldukça kompleks bir yapıya sahip olması, kriminoloji biliminin birçok farklı bilim dalı ile ortaklaşa çalışmasına neden olur. Şüphesiz kişinin suç işlemesindeki en büyük neden içinde bulunduğu psikolojik durum ve ortam şartlarıdır. Kriminoloji sözcüğünün ilk olarak kim tarafından kullanıldığı kesin olarak bilinmese de bu konuda akla gelen ilk isimler, Fransız doktor P. Topinard ile İtalyan yargıç Garofalo’dur. 19. yüzyılın sonlarında kriminoloji ile ilgili birçok tanım yapan Fransız doktor P. Topinard’ın ilk defa “kriminoloji” sözcüğünü kullanan kişi olduğu düşünülse de, 1855 yılında İtalyan yargıç Garofalo tarafından yazılan “Kriminoloji” kitabı daha önceki dönemde de bu sözcüğün kullanıldığını göstermektedir.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 13 2014

PARATONER HAKKINDA BİLGİ

19Paratoner veya yıldırımsavar, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan şiddetli ışık görüntüsüne şimşek denir. Şimşeklerin yıldırıma dönüşebilmesi için bulutların yeryüzüne yakın bir şekilde paralel olarak durup, elektron alışverişi yapması gerekir. Bu olaydan sonra elektronların izlediği yol şiddetli bir ateş topuna dönüşür ve yıldırım oluşur. Yıldırımdan korunmak için binaların ve evlerin gökyüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer demir çubuktur. Topraklama sayesinde demir iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir.
Tarihçesi

Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan Benjamin Franklin (1706 – 1790)’dir. Franklin, yaptığı çeşitli deneylerin sonucunda elektriğin belirli ortamlarda fazla veya eksik ölçülerde bulunabilen bir sıvı olduğu görüşüne vardı. Her ikisinde de elektrik eksikliği ya da fazlalığı bulunan cisimlerin birbirini ittiğini, birinde eksiklik diğerinde fazlalık olan cisimlerin ise birbirlerini çektiğini ileri sürdü. Fazlalığı artı elektrik, eksikliği ise eksi elektrik olarak adlandırıldı.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 12 2014

ŞAH-I CİHAN VE MÜMTAZ MAHAL KİMLERDİR….?

GuzinYalinHindistan07ŞAH CİHAN

(1593 – 1666) Hindistan Türk İmparatorluğu’nun Timuroğulları hanedanından 5. hükümdarıdır. Asıl adı Şehabeddin Muhammed’dir, Dünya Şahı anlamına Şah-i Cihan denilmiştir. Cihangir Şah’ın (1605-1627) oğludur. Lâhur’da doğdu Babası ölünce, 1627’de tahta geçti, 1658’e kadar 31 yıl saltanat sürdü.

Şah Cihan gençliğinde Dekken ve Gucarat’ ta genel valilik yapmıştı Devlet işlerinde tecrübesi büyüktü. Özbek Türkleri’ni Afganistan’dan’uzaklaştırdıktan sonra Güney Hindistan’daki Nizam-Şah devleti üzerine yürüdü; 1631’de bu devlet, Timuroğulları’nın yüksek egemenliğini tanıdı, 1633’te de, tamamen Timurlu İmparatorluğu’na katıldı. 1636’da Güney Hindistan’daki kudretli Türk devletleri Kutb-Şah Krallığı İle Adil-Şah İmparatorluğu da Agra’nın yüksek egemenliğini tanıdılar. 1637’de Tibet seferi yapıldı. Ertesi yıl Kandahar şehri Iran Türk-Safevi imparatorluğundan geri alındı 1639’da Şah Cihan, Kâbil’e geldi; bütün Orta Asya’da telâş başladı Bir an için atalarının Türkistan’daki eski ülkelerini geri almak istediği sanıldıysa da, Şah Cihan Özbek Türkleri ile bozuşmak istemiyordu, geri döndü. 1647’de Özbekler, Belh’i (Afgan Türkistanı’nı) Timuroğulları’ndan aldılar. 1649’da da Safeviler, Kandehar’ı ele geçirdiler.

1652’de Şah Cihan üçüncü defa Kâbil’e geldi, 110.000 kişilik bir ordu ile Kandehar’ı almaya çalıştı; Safeviler yenildilerse de, Kandehar geri alınamadı. 1655-56 yılları, Kutb-Şah Krallığı ile savaşla geçti; Kutb-Şahlar’ın başkenti Haydarabat alındıysa da bu devletin bağımsızlığına dokunulmadı.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 11 2014

TURNALAR

telli turnalarTurnalar uzun boyunlu, uzun bacaklı ve genellikle grimsi tüylü, gösterişli kuşlardır. Dikkat edilmezse turnalar ile balıkçıllar birbirlerine karıştırılabilir. Havada her ikisi de bacaklarını gergin biçimde geriye doğru uzatır. Ama balıkçıllar boyunlarını kıvrık tutarak uçtuklarından turnalardan kolayca ayırt edilebilir. Ayrıca turnalar yuvalarını ağaçlara değil yere yapar. Yavruları da kıyı kuşlarınınki gibi yumurtadan çıktıktan hemen sonra koşuşturmaya başlar.Leyleği anımsatan, fiziksel olarak ona benzeyen bir kuş türüdür Turna. Oldukça uzun bacakları ve boynu mevcuttur. Göçmen kuşlar arasında yer almaktadır. Leylekle turna kuşunun farkından biri gagalarıdır. Turnaların gagaları küçük iken leyleklerin oldukça büyüktür. 25 ila 30 yıl kadar yaşayabilen turna kuşu, çiftleşme zamanında birbirlerini etkileyebilmek için ilginç hareketlerde bulunur. İki adet yumurta çıkaran turnalar, kuluçkaya sırasıyla yatarlar. Erkek ve diş turna böylelikle birbirlerine yardımcı ve destek olurlar. Sürü halinde uçan turna kuşları, göç ederken de V şeklinde uçarlar. Estetik olarak güzel olan turna kuşları, kuş türleri arasında oldukça beğenilen bir kuş türü olma özelliği taşımaktadır.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 11 2014

PİSKOPATMISINIZ…..?

dünyanın-Psikopat-adamıYa siz de bir psikopatsanız ve bundan haberiniz bile yoksa?
Ruhsal denge bozukluğu denince ilk aklımıza gelen saldırgan tavırlar, halisünasyonlar veya sağa sola sataşan tiplerdir. Ancak ruhsal dengesizliğe sahip insanlarda da bu tarz davranışlar gözlenebilir ancak modern psikolojik uygulamalarda durum siyahla beyaz kadar net olmayabiliyor.Dr. Robert Hare’in oluşturduğu, Psikopati Kontrol Listesi (PCL ve PCL-R) yasal, klinik ve araştırma alanlarında kullanılan karmaşık ve profesyonel bir araçtır.20 belirtiden her biri için: Hayır (0), Kısmen (1), Evet (2) puandır. Ortalama bir psikopat testten 27-30 puan alır. Hastalığın vehametine göre puan yükselir. Psikopatik olmayan suçluların ortalama puanı 20-25′tir. Ancak bu testin sonucunda kendinize ya da etrafınızdakilere teşhis koymayın. Sadece bilgilendirme amaçlı eklenmiştir.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 11 2014

NEDEN AĞAÇ DİKİP YETİŞTİRMELİYİZ….?

Gzel_bahe_manzaras_HD_duvar_kadAğaçlar sera etkisi ile mücadele eder

İklim değişikliğinin en önemli sebebi; yok edilen ormanlar ve fosil yakıt kullanımı sonucunda ortaya çıkan aşırı miktardaki sera gazıdır. Yeryüzüne güneşten gelen ısı toprak tarafından yansıtıldıktan sonra bu gaz kütlelerinin içerisinde sıkışarak atmosferdeki ısının kalıcı olarak artmasına sebep olur. En çok bilinen sera gazı ise karbondioksittir (CO2). Ağaçlar, karbondioksiti emip, içerisindeki karbonu emdikten sonra kalan oksijeni atmosfere bırakırlar. 1000 metrekarelik ağaçlık alanın emdiği karbon miktarı, arabanızı 10.000 km kullandığınızda yaydığınız karbondioksit miktarına eşittir.

Ağaçlar havayı temizler

Ağaçlar atmosferdeki kötü koku ile amonyak, nitrojen dioksit, sülfür dioksit ve ozon gibi havayı kirleten gazları emer; kabuk ve yaprakları yoluyla havadaki partikülleri filtreler.

Ağaçlar oksijen üretir

4.000 metrekarelik ağaçlık alan, bir yılda 18 kişiye yetecek kadar oksijen üretir.

Ağaçlar şehri ve sokakları serinletir

Los Angeles’ta son 50 yılda ısıyı çeken asfalt yol ve binalar hızla artarken, şehirdeki ısının 14,5 derece arttığı tespit edilmiştir. Ağaçlar, bina ve yollara gölgelik alan yaratarak, şehirlerdeki ısı adalarının oluşumunu önler ve yaprakları yolu ile havaya su buharı püskürterek yoğunluklarına göre şehrin ısısını 12 dereceye kadar serinletebilirler.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 10 2014

Güzel bir Excavator ve Usta Bir operatör

Bu operatör ve excavator birbirlerine tam bir uyum sağlamışlar.

Eyl 10 2014

BÖĞÜRTLEN

fft20_mf4759153Böğürtlen, gülgiller (Rosaceae) familyasının Rubus cinsini oluşturan familyasından insan sağlığında önemli rolleri olan organik asitler, mineraller ve vitaminler bakımından çok zengin bir bitki türlerini ortak adı.Böğürtlenlerde çiçeklenme genellikle Mayıs ayında başlayıp Ağustos ayına kadar devam etmektedir. Bu nedenle bitki üzerinde değişik olgunlaşma devrelerinde olan meyve salkımları birbirini izler.
Diğer İsimleri : Mormorik, Diken çileği, Karamama, Kedi dutu, Diken dutu, Yabani üzüm, Blackberry, Fruit, Leaves, Rubus fruticosus
Bilinen Bileşimi : Malik asid, laktik metil silisilat, tanen, pektin, şeker, flavonitler, magnezyum, iyod, mangan, A, C, E, K, P, PP vitaminleri.
Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yabanisine rastlamak mümkün olan böğürtlenin sofralık olarak taze tüketimi yanında sanayiye uygunluğu yetiştiriciliğinin önem kazanmasını sağlamıştır. Çok çeşitli işleme tekniği açısından tarıma dayalı sanayi kuruluşları için ekonomik bir çeşit olan böğürtlenin meyve suyu, reçel, marmelat ve içki sanayi, konservecilik, pasta ve dondurma sanayisinde aranan bir üzümsü meyvedir. Ayrıca içerdiği pektin maddesinden dolayı jöle yapımında,istenilen bir tür olma özelliğine sahiptir.Ülkemizde yaygın olarak özellikle,turistik bölgelerde taze tüketiminin yapıldığı görülmektedir. Yurdumuz ekolojisinin uygun olması, yetiştiriciliğinin kolay olması, kısa sürede meyveye yatması, birim alandan yüksek verim
alınması ve diğer meyvelere göre fiyatının daha fazla olması ve çok çeşitli şekillerde tüketime uygun olması böğürtlen yetiştiriciliğinin önemini artırmaktadır.

Bu girişin kalanını oku »

Eyl 10 2014

FARKLI BİR İSTİKLAL MARŞI YORUMU

İstiklal Marşımızı Birde Böyle Dinleyin…

Toplam 316 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »
Kişisel web sitesi Kişisel web sitesi
daha